ڕابیتە ی ئیسلا می كورد(خێرخوازی) پێشوازی لە وە فد ێكی ڕێكخراوی (ihh) كرد......


ڕۆژی 14-11- 2017وە فدێكی ڕابیتەی ئیسلا می كورد (خێرخوازی)كە پێكها تبو لە حسێن نجم الدین لێپرسراوی دە ستەی كارگێڕی باڵاوأحسان قا در لێپرسراوی پە یوە ند یە كا نی ڕابیتە وفا یە ق تۆفیق بە ڕێوە بە ری لقی گە رمیا نی ڕابیتە وژما رە یە ك لە كارمە ندانی لقی گە رمیانی ڕابیتە لە شاری دە ربە ندیخان پێشوازیان كردلە وە فد ێكی ڕێكخراوی (ihh) ی توركی كە پێكها تبولە محمدأكباش ووە فد ێكی یاوە ری
شایانی باسە لێپرسراوی دەستەی كارگێڕی باڵای ڕابیتە كورتە یە كی لەسە رزیانی زەمین لەرزە كە ی شە وی 12\11\2017 بۆوە فدی میوان خستە ڕوپاشان وە فدی میوان ئامادە یی ڕێكخراوە كەیان بۆها وكاری زیا ن لێكە وتوان نیشا ن داوپرۆژە كانی خزمەت كردن بە زیا ن لێكە وتوان گفتوگۆی لەسە ركراوبڕیاری پێویست لەوبارە وە وە رگیرا.
دواتر
« Prev Post
پێشتر
Next Post »
سوپاس بۆ كومێنته‌كه‌ت