بە هۆی ئە وشە ڕوڕوداوە نە خوا زرا وە ی ڕوی لەهە رێمی كوردستا ن كرد وە بە شێكی زۆرلەدا نیشتوا نی شا ری د وس خورما توو دە وروبە ری ئا وا رە بونو ڕویا ن لە نا وچە كا نی هە رێمی كوردستان كردوە .شایانی با سە ئە م ئا وارە خۆڕاگرا نە هیچ پێدا ویستیە كی ژیا نیان لە گە ڵ خۆیان بۆدە رنەچوە پێویستیان بەها وكاری خێرخوازا نە .ئە م وێنا نە نیشان دە ری بارودۆخی ژیا نیا نە كە لە سنوری شارە كا نی گە رمیا ن نیشتەجێ‌ بون .بۆیە داوا لە خێرخوازا نی خۆشە ویست دە كە ین ها وك اريمان بكةن تا بتوانین بەهاواریا نەوە بچین.
ڕابیتەی ئیسلامی كورد لقی سلێمانی
ژمارەی تەلەفون:8110 156 0770
لقی گەرمیان:07701421334
 دواتر
« Prev Post
پێشتر
Next Post »
سوپاس بۆ كومێنته‌كه‌ت