رابیتا ئیسلامیا یا كوردی ل مویسل گوشتئ قوربانیا بەلافكر


 لروژا دوشەمبی  رئكەفتی 4/9/2017 روژا جوارئ ژ جەژنا قوربانیا رابیتا ئیسلامی یا كوردی ل مویسل ب بشتەڤانیا خئر خوازەك ژ دەولەتا قەتەر رابو ب بەلاف كرنا كوشتئ قوربانیا لسەر 105 خئزانا ل مویسل 


دواتر
« Prev Post
پێشتر
Next Post »
سوپاس بۆ كومێنته‌كه‌ت